Monday, 2 July 2012

We are all the winners

In the latest issue of TeleComputing News I'm writing (in Swedish) about governance in general and TeleComputing governance specifically.

Short breakout in Swedish:
"Det här låter säkert som en klyssja men partnerskap är en nyckel till en lyckad IT-funktion vare sig den är helt inhouse eller om man som företag valt att outsourca hela eller delar av den. IT är för många företag inte kärnverksamheten, däremot är det den absoluta nyckeln för att kärnverksamheten ska lyckas. Därför måste det finnas ett samarbete mellan IT och verksamhet samt inte minst en förståelse från IT vad behoven är för att verksamheten ska lyckas. Lika viktigt är att information som påverkar behoven når IT-avdelningen. Vid en outsourcing av IT-funktionen är delar eller ibland till och med hela IT-avdelningen outsourcad, alltså att delar eller hela IT-avdelningen egentligen finns hos någon annan: outsourcing-leverantören. I det läget är det ännu viktigare att ett samarbete finns etablerat för att inget ska falla mellan stolarna eller att förväntningar faktiskt infrias."
Read the full article


Swedish and Nordic readers: if  you find the article great (maybe ok is more suitable ;) ) and informative and think I should translate it into English (incl making it general only) please comment or send me a mail.

No comments:

Post a Comment