Thursday, 15 March 2012

"Citrix? Usch!" Eller?

Below is my post about Citrix from TeleComputings newsletter No 1 2012. I will translate it to English and do some modification as soon as possible. The title will be like '"Citrix? Wheh!" Or?'

-----------

Tillfällena är många där jag hört kommentaren ”nej, vi vill inte köra Citrix, det fungerar så dåligt” eller ”vi vet att ni har bra tjänster men säg inte Citrix, det är ett skällsord här”. Och jag har funderat många gånger på varför, för min upplevelse och erfarenhet är inte densamma utan egentligen helt tvärtom.

Nu kanske du tänker ”ja vad skulle han annars säga” med tanke på att TeleComputing i mångas ögon är synonymt med Citrix-lösningar. Men ni som känner mig samt läser mina inlägg här och där vet att jag inte hissar upp något som inte bör hissas upp eller skräder orden när jag tycker något är fel. Jag gillar virtuella arbetsplatser. Sen lång tid tillbaka är det Citrix som gjort virtuella arbetsplatsleveranser möjliga på ett bra sätt, om än konkurrensen stadigt ökar på marknaden. Och Citrix är även en del av vårt unika koncept OnDemand som förra året förärades med en ny plattform (= ny och förbättrad teknik, tjänster, processer och funktioner).

Är Citrix = usch och vad beror då upplevelserna som jag tidigare nämnde på?
Har TeleComputing alltid rätt när vi väljer Citrix trots upplevelser som inte stämmer överens med vår tro och djupa övertygelse om att det är bra. Njae, men jo, jag menar att TeleComputing har rätt när vi väljer att satsa på Citrix. Det konceptet vi har sen många år har byggt vår framgång och vi kan verkligen Citrix. Och tekniken i sig är än mer aktuell idag än den var för 10 år sedan. Upplevelserna bottnar med största sannolikhet, utan att trampa någon på tårna, i att systemen inte är rätt uppsatta, man använder sig av gamla versioner, lastfördelning är inte etablerad, kommunikationslinjer har inte varit rätt dimensionerade och att den anslutande klienten i sig inte är tillräckligt modern. Och det är faktiskt så att alla de här ingredienserna är viktiga för att det ska lyckas. Det finns som i andra sammanhang inga direkta genvägar när det gäller att producera bra IT. Även klienten behöver vara modern och tillräcklig. Man ska inte se en virtuell arbetsplats som ett alternativ som går att köra på dålig (gammal) hårdvara, version eller konfiguration. Man ska se det som ett annat alternativ än mer traditionella lösningar.
Enkel beskrivning hur det fungerar:
 • Allting väsentligt är installerat på enheter som finns centralt hos TeleComputing. Alltså företagets applikationer finns hos TeleComputing.
 • När användaren loggar in till sitt virtuella skrivbord eller virtuella applikation gör denne det från eller snarar via sin dator till systement central hos TeleComputing.
 • När användaren är inloggad så arbetar användaren på den centrala enheten. De kommandona (mus- och tangentbordaktiviteter (klick, text osv)) användaren utför skickas till de centrala systemen och återkopplingen sker genom att bilder kontinuerligt skickas till användarens dator.
 • Det är alltså bara en virtuell dator som användaren använder lokalt på sin dator. Användaren ”tittar bara” på arbetet som sker hos TeleComputing.
Den enklaste jämförelsen jag kommer på är alternativet att gå till videoaffären, hyra en film för att sedan ta hem och titta på den. Jämfört med att sätta på en film på TV:n. Vill man välja tid när den sänds väljer man film via ett on demand-alternativ. Filmen projiceras av TV-bolaget på din TV och du behöver inte ha en DVD- eller BlueRay-spelare. Det som händer händer egentligen någon annan stans.
Varför är Citrix, eller snarare metoden, så bra på att leverera arbetsplatser och applikationer? Jag ska inte bli långdragen så jag punktar upp:
 • Användaren blir enhetsoberoende, det går att komma åt företagets IT-miljö från i princip vilken typ av enhet (dator, tunn klient, surfplatta, TV, mobiltel) som helst. Möter trenden BYO (Bring Your Own) som i slutändan inte kommer att vara en trend. Virtuella arbetsplatser är enligt mig en av de absoluta nyckelfaktorerna i ett BYO-program. Mobiliteten är enorm.
 • Tätt sammansluten till ovan punkt är att man kan ansluta från enheter från hemmet, internetkiosker och liknande som normalt inte är att förknippa med företaget.
 • Applikationer som installeras lokalt som ansluter till ett system (client server) påverkas inte av fördröjningar som kan orsakas av geografiska avstånd och bandbreddsbegränsningar.
 • Applikationer kan uppdateras centralt för alla användare och applikationer, vilket sparar mycket tid för administration och lokala arbeten.
 • En misslyckad uppdatering (fel i själva uppdateringen) kan snabbt ersättas med en ny version eller den tidigare versionen.
 • Kompabilitetsproblem kan undvikas, applikationen är alltså inte beroende av vad för operativ som finns på enheten man kopplar upp sig med.
 • Har idag i princip inga begränsningar i ljud- och bildöverföring.
 • Säkerhet. Datat finns i ett säkert datacenter som det tas säkerhetskopior på. Det finns i utgångspunkt inga data på datorn.

Numer finns även lösningar på offline-tillgänglighet, alltså att arbeta när man inte är ansluten, ex över internet. Tekniken bygger på Citrix Application Streaming och Microsofts App-V. TeleComputing har ännu inte lanserat detta men vi undersöker naturligtvis hur vi kan göra även det tillgängligt för våra kunder. Att det finns komponenter som licenser och produktionsmiljö samt att det krävs kunskap för att göra det bra och är kostnader som ersätter och understiger kostnader för kommunikation, administration samt minskad effektivitet och produktivitet. Totalt blir det alltså mer kostnadseffektivt.

I vår nya tjänsteplattform inom konceptet OnDemand levererar vi idag virtuella applikationer och skrivbord som baserar sig på Citrix XenApp 6.5. Med rätt dimensionerad kommunikation och moderna klienter har TeleComputings tjänst Virtual Desktop idag stöd för att se och lyssna på film samt använda videokonferens genom Microsoft Lync. I princip skulle man även kunna spela spel, fast den kraften är det troligtvis inte så många som vill betala för. Tjänsten ger ett Windows 7-gränssnitt, som på sikt kommer att ersättas av Windows 8 när det är tillgängligt och stabilt. Under anslutning kan man koppla in skrivare och andra USB-enheter utan att logga av och sen på. Kort sagt är att Citrix XenApp 6.5 är en riktigt kompetent produkt. XenApp i sig har varit konkurrenskraftig många versioner tillbaka.

XenApp är bara en av produkterna från Citrix vi använder, däremot är det den mest synliga för användaren. I bakgrunden arbetar NetScaler för att ge bästa prestanda och lastfördelning. Inom TeleComputings konsultavdelning utförs uppdrag inom XenDesktop (VDI) och vi ser framåt i tiden hur XenClient kan bli en funktionell verklighet. Under året analyser vi möjligheten att etablera CloudBridge. En produkt som tillsammans med federationstjänster binder samman tjänster från TeleComputing och tjänster i molnet och att vi på så sätt kan sätta samman en funktionsleverans från många källor, vilket är det framtidens IT-funktioner kommer att bestå av.
Vår tjänst Managed Client är till viss del ett alternativ till tjänsten Virtual Desktop men riktar sig mer på hanteringen av själva datorn än de faktiska applikationsleveranserna. Inte sällan så används även XenApp för att tillhandahålla en eller flera applikationer i ett Managed Client-koncept.
En hyllning till Citrix? Ja på sitt sätt men framför allt en brief om att Citrix inte alls är = usch. Citrix och våra andra leverantörer såsom Microsoft, VMware, Cisco, HP och EMC hjälper oss och våra kunder att lyckas med en ökad effektivitet och produktivitet till en i slutändan lägre kostnad.

Kuriosa: Visste du att TeleComputing har Nordens tredje största Citrix-plattform? Jo, så är det.
------------

No comments:

Post a Comment